Sistem Permohonan PAP Online

Sistem permohonan lukisan Pre-Approved Plan (PAP) secara atas talian adalah satu sistem yang dibangunkan oleh Bahagian Kepakaran Multimedia, Cawangan Arkitek dengan kerjasama Unit Sistem Aplikasi, Bahagian Teknologi Maklumat. Pengwujudan sistem ini dapat memudahkan proses permohonan lukisan PAP dengan lebih berkesan dan sistematik.